403

lata

temu M. Csombor opisywał szabatowe modlitwy ożarowskich Żydów

72

procent

ludności Ożarowa przed likwidacją getta stanowili Żydzi

77

lat

temu ożarowscy Żydzi opuścili na zawsze swoje rodzinne miasteczko

IDEA

Celem projektu "BOŻnica. Biblioteka Ożarowa Żydowskiego" jest poszukiwanie, tłumaczenie, opracowanie naukowe oraz publikowanie w formie drukowanej wspomnień Żydów pochodzących z Ożarowa - małego żydowskiego miasteczka, które było - jak określał je Hillel Adler. Bogata, żydowska tradycja Ożarowa domaga się upamiętnienia i udostępnienia obecnym i przyszłym pokoleniom. Poznanie konkretnego Świadka i jego historii przez uczniów szkół średnich Ożarowa, mieszkańców, seniorów ma na celu wzajemne poznanie i zbliżenie, ale także przeciwdziałanie przejawom nieufności, pogardy i wrogości wobec Żydów. Ma być zatem maleńkim krokiem w kierunku dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Celem pośrednim jest również chęć dotarcia do potomków ożarowskich Żydów oraz ukazanie lokalnej pamięci o ich przodkach.

Piotr Majdanik

tłumacz

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2006 roku członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich. Autor publikacji naukowych z zakresu literatury rabinicznej i filozofii żydowskiej. W obszarze jego zainteresowań mieszczą się przede wszystkim zagadnienia relacji Żydów z nie-Żydami zarówno w aspekcie halachicznym, jak i ideowym. W 2012 roku obronił pracę doktorską w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Laureat nagrody MONOGRAFIE Fundacji Nauki Polskiej za pracę Tora dla narodów świata. Prawa noachickie w ujęciu Majmonidesa (Warszawa – Toruń 2015).

Łukasz Rzepka

redaktor

Absolwent teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz interdyscyplinarnych studiów podyplomowych Relacje chrześcijańsko-żydowskie. Autor monografii poświęconej dramatyzacjom liturgicznym Wielkiego Tygodnia Bosko-ludzki performans (Kraków 2016)Jego zainteresowania oscylują wokół miejsc granicznych teatrologii, performatyki i teologii. Doktorant w Instytucie Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII. Od kilku lat prowadzi badania poświęcone historii i dziedzictwu ożarowskich Żydów.